مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی رازی 

بیمارستان رازی بزرگترین بیمارستان استان گیلان از لحاظ وسعت می باشد که متنوع ترین خدمات عمومی ،مسمومیت ،داخلی، جراحی ( عمومی و توراکس)، تخصصی و فوق تخصصی را توسط بیشترین اعضا هیات علمی به بیماران خود ارائه می دهد.  

بیمارستان رازی رشت تنها مرکز ارائه دهنده خدمات دولتی رادیو تراپی و شیمی درمانی ،سنگ شکن و خدمات فوق تخصصی گوارش، ریه ، خون ، غدد و روماتو در استان می باشد. 

این بیمارستان دارای بخشهای جراحی، پیوند، اورژانس، نفرولوژی، هماتولوژی، غدد و روماتولوژی، اورولوژی، ریه، گوارش، عفونی، پوست،  ICU، ایروله تنفسی، داخلی،  CCU، مسمومیت و آنکولوژی می باشد.

 

 

 

دانلود تعرفه خدمات درمانی مرکز آموزش درمانی رازی رشت

 دانلود لیست پزشکان مرکز آموزشی درمانی رازی 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400