مرکز آموزشی درمانی پورسینا

این بیمارستان دارای بخش های بستری از قبیل: ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی ترمیمی، جراحی مغز و اعصاب، داخلی، داخلی اعصاب، اورژانس، ICU جنرال، ICU اعصاب، اتاق عمل 1 و 2 و واحد های پاراکلینیک شامل: فیزیو تراپی، EMG، EEG، ECG، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی تی اسکن، ماموگرافی، سونو گرافی، MRI وTCD، پاتولوژی و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) با تخصصهای جراحی اعصاب، جراحی عمومی، داخلی اعصاب، جراحی عروق، جراحی توراکس، ارتوپدی، جراحی اطفال، بیهوشی و داخلی در حال فعالیت است.

 

دانلود تعرفه خدمات درمانی مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 

دانلود لیست پزشکان مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400